Alleluja! Jezus żyje!Weselcie się, zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo! Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa!

Exultet


Drodzy Rodzice, kochane Harcerki!

Życzę Wam niegasnącej wiary i radości ze Zmartwychwstania Pana. Błogosławieństwa Bożego oraz doświadczenia na nowo ogromu Bożej Miłości. Życzę również by te święta były czasem zgody i pokoju oraz pokonywania własnych słabości.

Drużynowa Ola
1% podatku dla Skautów EuropyDrodzy Rodzice i Przyjaciele!

Z końcem kwietnia mija termin rozliczenia podatku PIT, zachęcamy do przeznaczenia 1% podatku na wsparcie działalności Skautów Europy. Potrzebujemy środków na dofinansowanie materiałów, namiotów oraz wszelakiego rodzaju sprzętu obozowego.
Stwórzcie z nami przestrzeń do rozwoju dla młodych. Dodaj swój 1%.


Skauting jest pozytywną propozycją wobec wielu czyhających na młodego człowieka zagrożeń. Jednoczy w radosnym współdziałaniu chrześcijańską młodzież całej Europy. Międzynarodowa współpraca pozwala odkrywać bogactwo innych krajów, odnajdując wspólne źródło europejskiej kultury. 
Wychowujemy młodych we wszystkich sferach. Przywiązujemy wagę nie tylko do formacji osobistej, ale też społecznej, ucząc miłości Boga, Ojczyzny, poczucia honoru, prawdziwej wierności, szacunku dla danego słowa, poczucia odpowiedzialności obywatelskiej. Kształtujemy w ten sposób ludzi z charakterem. Popieramy to własnym przykładem. Dostosowujemy działania do wieku oraz płci.

Nr KRS: 0000089011
Nazwa: SHK "Zawisza" FSE

Uwaga! Część wpłaconych pieniędzy może trafić bezpośrednio do jednostki z którą czują się Państwo związani. Wystarczy w celu szczegółowym dopisać: 2. Drużyna Krakowska

Dzień Modlitw za FSE23 marca 2013 będziemy obchodzić Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego. Wszyscy Skauci z całej Europy modlą się tego dnia za naszą organizację i powierzają ją opiece Matki Bożej.
W tym roku odbędzie się w Grybowie.

Koszty:
Dojazd 20zł
Dla rodziców i waszego rodzeństwa 28zł (koszty dojazdu 20zł+obiadu 8zł)
Dla rodziców i rodzeństwa korzystającego z własnego środku transportu jest możliwość zamówienia samego obiadu- 8zł

Wpłat należy dokonać na konto hufca do 10 marca

Dane na przelew:
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego
2. Hufiec Krakowski
ul. Jana Zamoyskiego 2
30-001 Kraków
71203000451110000002512000