Wesprzyj nas


Misją Skautów Europy jest pomoc rodzinie i Kościołowi w wychowaniu dojrzałych obywateli w duchu europejskiego skautingu katolickiego, w oparciu o najlepsze tradycje polskiego harcerstwa.

Dofinansowanie może zostać przekazane na poniższe cele:
1. Dofinansowanie na zakup sprzętu dla drużyny.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem drużyny (zakup krzyży, materiałów plastycznych czy na chusty)
3. Dofinansowanie wyjazdu drużyny (biwak, obóz letni, Eurojam 2014)

Jeśli nie wskażą Państwo konkretnego celu przekazane pieniądze trafią tam, gdzie będą najbardziej potrzebne.

Dofinansowanie najlepiej przekazać przelewem na konto hufca
Tytułem: "Darowizna dla 2. Drużyny Krakowskiej na wybrany cel"Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego
2. Hufiec Krakowski
ul. Jana Zamoyskiego 2
30-001 Kraków
18 1090 2590 0000 0001 2308 5689
 


Nie zmarnuj swojego podatku - przekaż 1% harcerkom i harcerzom!

Szanowni Państwo!
Zachęcamy Państwa do wsparcia naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie nam 1% swojego podatku. Jest to forma pomocy, która nic nie kosztuje, ponieważ przekazuje się część podatku, który i tak płaci się co roku urzędom skarbowym.

Działamy dzięki Państwa ofiarności
Wszystkim, którzy płacą podatki, prawo daje możliwość pomocy Stowarzyszeniu w rozszerzaniu idei wychowania młodego człowieka poprzez wykorzystanie metody skautowej.
Dzięki wpłatom 1% możemy się rozwijać - utrzymywać sieć samodzielnych zastępów i tworzyć nowe środowiska. Pieniądze przekazane nam w poprzednich latach pozwoliły pomóc najuboższym dzieciom wyjechać na obozy letnie oraz dofinansować nasze kursy szkoleniowe i wydawnictwa związane z pracą harcerską.
Każda, nawet najmniejsza, wpłata będzie dla nas nieocenioną pomocą i za każdą serdecznie dziękujemy!

1% - to bardzo łatwe!

Sposób przekazywania 1% podatku jest bardzo prosty. W rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać nazwę organizacji (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego) oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (0000089011).Następnie należy już tylko obliczyć, ile wynosi 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać tę kwotę do odpowiedniej rubryki. To wszystko - resztą zajmie się urząd. Termin składania rocznych zeznań podatkowych mija z końcem kwietnia.

Czym jest ten 1%?
Jest szansą, żeby zrobić coś dobrego dla innych i to naprawdę niewielkim kosztem. I żeby poczuć się częścią społeczeństwa obywatelskiego, które bez pośrednictwa urzędników decyduje, co jest ważne i warte wsparcia.
Mechanizm ten został wprowadzony ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie jako szczególna forma wsparcia tylko i wyłącznie dla organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego.
1% nie jest darowizną ani ulgą. Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia jest to przejaw demokracji bezpośredniej. Dzięki niej każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować, do kogo trafi 1% podatku dochodowego, który należny jest państwu. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek trafi do wspólnego worka. Dzięki ustawie o 1% państwo niejako pozwala nam samodzielnie zadecydować, gdzie trafią publiczne pieniądze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz