Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

  Jak co roku dwie parafie podgórskie, przy których działają krakowscy Skauci Europy, uczestniczyły w uroczystej procesji Bożego Ciała - a wraz z nimi i my.  Aby przyczynić się do godnego świętowania, harcerki z 2. Szczepu Krakowskiego, przy pomocy lektorów z parafii św. Józefa podjęły się budowy ołtarza. Przestawiał on św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Francisz- kanek Rodziny Maryi, a udekorowany był bukietami polnych kwiatów. Nasz Szczep brał również udział we Mszy św., która w tym roku odbywała się w kościele oo. Redemptorystów. Proboszcz tamtejszej parafii przywitał nas serdecznie i wyraził radość z naszej obecności i zaangażowania w Uroczystość Bożego Ciała. Po Eucharystii sprawowanej przez prowincjała zgromadzenia o. Janusza Sok, udaliśmy się w procesji z Najświętszym Sakramentem do kościoła św. Józefa. Przy naszym ołtarzu wartę pełniły harcerki z zastępu Mrówka oraz dwie przewodniczki. W ten sposób zapoczątkowałyśmy nową tradycję w środowisku, którą z radością będziemy praktykować w kolejnych latach.

druhna Ola Szuba, młoda przewodniczka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz